oktober 17, 2021
Web

Webbdesignens historia

Webbdesign tänks ofta som att vara något relativt nytt, och beroende på vad man jämför med så är det just det. Men den har ändå en längre historia än man vad man tror och man kan koppla den till andra områden som grafisk design. Webbdesign finns överallt omkring oss när vi är ute på internet, det vore nämligen svårt att föreställa sig ett internet utan animerad grafik, olika stilar av typografi, bakgrunder och musik.

Det börjar i slutet av 1980-talet

I mitten av 1980-talet var det vanligt att hemsidor skapades i programmet Anteckningar, eller Notepad som det heter på engelska. Eftersom märkspråken HTML, CSS och JavaScript, som används för att skapa hemsidor idag, bara är ren text så gick det då lika bra med Anteckningar även om det såklart tog mycket längre tid. Att använda Anteckningar för att skapa en hemsida kan enkelt beskrivas som att bygga ett hus från grunden. Idag används någon form av textredigerare eller ett WYSIWYG-program i vilket huset redan är byggt och det enda man behöver göra är att sätta upp tapeter. År 1987 introducerade Graphics Intechange Format, GIF, av CompuServe vilket ersatte de svart-vita RLE-formaten. GIF har överlevt i alla år och finns kvar än idag, inte minst i form av så kallade ”reaction gifs” som används i olika forum för att beskriva känslor eller sinnesstämningar. År 1989 föreslog Tim Berners-Lee, som då jobbade på Europeiska organisationen för kärnforskning, att man borde skapa ett globalt hypertextprojekt. Detta skedde och blev känt som World Wide Web som såg ljuset under åren 1991 till 1993. Webbläsaren Mosaic skapades som olikt andra webbläsare vid tidpunkten inte var Unixbaserade. Unixbaserade webbläsare var mer långsamma tack vare mycket mer text i bakgrundsprogrammen och hade inte något integrerat tillvägagångssätt för grafiska element som bilder och ljud. Detta hade dock Mosaic som därmed möjliggjorde webbdesign på ett helt annat sätt. För många blev Mosaic deras intåg på internet på den tiden.

Microsofts intåg

Microsoft släppte år 1996 sin egna webbläsare, Internet Explorer, med egna funktioner och så kallade taggar. Märkspråket HTML fanns här och var tänkt att visa tabelldata. Men designers såg snabbt möjligheter med HTML och insåg att med detta skulle man kunna skapa komplexa layouter som inte var möjliga utan HTML. Dåtidens webbdesigners kom på att man kunde använda dessa tabeller för att positionera bilder och text var man ville på hemsidan. Detta hade varit omöjligt innan HTML. Microsofts webbläsare Internet Explorer tog allt mer marknadsandelar och i början av 2000-talet var det Internet Explorer som dominerade marknaden. Sedan dess har bland annat Google blandat sig in och släppt sin webbläsare Google Chrome som idag har cirka 56 procent av marknaden. Idag använd HTML5 vilket har gjort att det är mycket enklare att visa ljud och bild utan Flash eller andra program. Det har även underlättat för webbdesignern i form av ett antal nya taggar. HTML5 har inneburit lättare tillgängligt multimediainnehåll och det internet vi har idag är mycket tack vare Microsoft, men även dess konkurrenter som hela tiden tvingat Microsoft att ligga steget före och att fortsätta utveckla internet och dess möjligheter.

Microsofts intåg