oktober 17, 2021
Web

Webbdesign

När man tänker eller hör ordet webbdesign tänker många av oss att det är hur en hemsida ser ut. I stora drag så stämmer det bra men det finns så mycket mer till ämnet än man kan tänka sig. Webbdesign har dessutom en längre historia bakom sig än vad man kan tro. Idag är webbdesigner en yrkestitel och utbildningar inom webbdesign och till att bli webbdesigner finns det många av.

Vad är webbdesign

Webbdesign är som sagt mycket mer än bara hur en hemsida ser ut. Inom webbdesign finns många olika färdigheter och discipliner inom produktionen och underhållet av en eller flera hemsidor. Webbdesign är ett hantverk och det grundläggande är att ge en hemsida en grafisk design. Denna grafiska design styrs av märkspråk i de allra flesta fall. Märkspråk består kort förklarat av en särskild textkod som ger instruktioner för hur hemsidan ska presentera text, bilder, layout och annat. Textkoden syns inte utan är ett bakomliggande program. Den grafiska designen av en hemsida görs genom att bestämma storlekar och placering av färgskalor, manér, ytor, typografi och stil för bilder, ikoner, logotyper och annat som kan beröra det grafiska. Gränssnitt är något som också ingår och är kort förklarat hur man gör utformningen av det som förbinder olika objekt. När en hemsida ska skapas åt ett företag eller annat som anses vara extra viktigt så är det inte en webbdesigner som arbetar ensam. Oftast arbetar flera webbdesigner i ett team och täcker alla olika delar i webbdesignprocessen. Många webbdesignerns kan dock utan problem skapa en webbplats helt själv och täcka alla delar i webbdesignprocessen själv.

Webbdesigner och webbutvecklare

I den så kallade webb-branschen finns det en hel del olika yrken som sökmotoroptimerare, marknadsförare, webbutvecklare och så har vi webbdesigners. Ofta så misstas webbdesignern och webbutvecklaren för att vara samma sak men det finns vissa distinkta skillnader. En webbdesigner tar hand om hemsidans design och kan bygga dessa med märkspråken HTML och CSS. Det är det man behöver kunna för att vara en webbdesigner. Dock så kan idag många webbdesigners även hantera olika verktyg för publicering och kan även arbeta i datorn med komplexa system som gör hemsidan mer användarvänlig och funktionell. Webbdesignern kan allt som oftast skapa hemsidor som har avancerade funktioner men ofta är det så att de inte är helt med på vad som sker i bakgrunden. En webbutvecklare är mer utbildad eller lärd inom området och att bygga en hemsida gör de i sömnen. Märkspråk är ingen konst och liksom webbdesignern kan de skapa en hemsida med ett speciellt utseende. En webbutvecklare gör alltså lite mer, och man kan förklara skillnaden mellan de två yrkena med att en webbutvecklare programmerar, utvecklar och bygger medans webbdesignern designar, kodar och bygger. Att webbdesignern och webbutvecklaren misstas för att göra samma saker är inte så konstigt om man inte är insatt då skillnaden i stora drag är att den ena kodar och den andra programmerar. Att man inte vet skillnaden mellan de två är fullt förståeligt och inget konstigt i sig, men det kan vara bra att veta att det är två olika yrkestitlar och de gör olika saker.

Webbdesigner och webbutvecklare