september 27, 2021
Hur svårt är programmering?
Web

Hur svårt är programmering?

IT och programmering blir en allt mer central del i vårt liv och samhälle så väljer många att studera inom olika IT områden där programmering är kanske en rätt central punkt. Men många kan känna sig lite osäkra och kan ställa sig frågan om hur svårt det egentligen är att programmera? Det finns egentligen inte ett svar men denna artikel kommer att reda ut vissa punkter.

Lära sig på egen hand

Programmering är mycket mer än att bara skriva kod. Man behöver ha ett logiskt tänkande, gilla teknik och ha tålamod. En del människor har en bild av programmering som många gånger är fel. Att programmera är en hel värld och det finns ett antal språk man kan koda. Frågan man behöver ställa sig är vad man vill uppnå? Vill man skapa hemsidor, bygga nya system eller program eller vill man kanske jobba mer operativt? Då programmering är så centralt i dem allra flesta datavetenskapliga utbildningar så är det också ett moment man inte riktigt kan undvika. Men som med mycket annat i livet så är det mesta relativt.

Att koda kan vara det mest logiska och enkla för någon medan det kan vara en pest för någon annan. Dem allra flesta som håller på med programmering, antigen professionellt eller mer för privatbruk, är oftast självlärda och har med hjälp av böcker, videos och kurser online lärt sig grunderna. Och det är ett tips för alla som tvekar inför att börja med programmering, d.v.s. att börja titta på olika videos, anmäla sig till någon gratiskurs för att se om programmering är något man vill hålla på med. Men det många förvånas över är att programmering är så mycket mer än att bara sitta och skiva kod hela dagarna och för viss kan detta vara en positiv upplevsele medan andra kan bli besviken. Idag är det mycket enklare och att lära sig programmering än tidigare så det har uppkommit ett antal programmeringsspråk som är mer anpassade efter dagens system vilket gör det enklare för den som programmerar.

Grunderna är viktigast

Grunderna är viktigast
Grunderna är viktigast

Innan Youtube och internet så fanns det väldigt lite material utan det som fanns var oftast dyra böcker eller så var man tvungen att gå en kurs. Idag finns det oändligt många möjligheter och faktum är att man i princip kan lära sig allting om programmering utan att behöva studera ämnet. Tack vare internet så finns det material som räcker gott och väl och allting, eller det mesta är dessutom gratis. Dock är det alltid bra att ha en utbildning varför en kombination av egenstudier och utbildning kanske är den bäst grunden. Att lära sig programmering kan som sagt vara både svårt och enkelt men det finns viss moment man inte kan hoppa över. Förstår man inte grunderna i dem olika språken så är det i väldigt svårt att fortsätta.

Jämfört med andra ämnen så är programmering ett ämne där man helt enkelt inte kan fortsätta utan att kunna själva grunderna. Man bör också vara logiskt lagd och gärna ha goda kunskaper i matematik. Så gillar man teknik, logik och matematik så bör inte programmering vara svårt men man behöver lägga många timmar på att lära sig grunderna och öva och öva tills det helt enkelt sitter. Så slutsatsen är att det kan vara svårt men behöver inte vara det, mycket handlar om hur man är som person och vilket driv man har.