oktober 17, 2021
Web

HTML är kodspråket för hemsidor

Det som är grunden för alla hemsidor är html. Det är den kod som används för att sidor ska få ett visst utseende eller kunna göra vissa funktioner. För den som inte har testat på innan är det en enkelt kod att skriva och det fungerar att skriva koden i vanliga ordbehandlingsprogram.  Det finns finns ett antal element som används som är väldigt vanliga och vi ska ta upp några här på sidan.

<!DOCTYPE HTML>

I början brukar det alltid finns ett DOCTYPE. Det beror helt enkelt på att HTML hela tiden utvecklas och när en ny generation av språket kommer så försvinner ibland gamla funktioner likväl som det kommer nya. Det är här DOCTYPE kommer in som talar om vilken version man har skapat sin hemsida med så webbläsaren vet när sidan öppnas.

<HTML>

Hyper Text Markup Language är vad som blir till förkortningen HTML. Det är det språk som webbsidor är konstruerade med. När en sida öppnas och har starttaggen HTML vet webbläsaren hur dokument skall läsas och därför är det viktigt att alla dokument har den här starttaggen och att den sedan också avslutas med den.

<HEAD>

HTML är enkelt för att det följer en viss logik och många namn på taggarna är hämtade från verkilga livet. Till exempel finns det HEAD, BODY och FOOTER. I HEAD finns det saker som inte kommer att vara visuellt synliga för besökaren. Det kan vara saker som att det finns javascript på sidan eller att det ska laddas upp externa dokument i css-kod. Enklare saker som vilka tecken som ska användas på sidan läggs in här. Här läggs också information som är viktig för sökmotoroptimeringen in och att ha koll på vad man ska lägga in här är viktigt.

<TITLE>

När det kommer till taggen TITLE handlar det om den text man ser överst i webbläsaren. Det är namnet på sidan och det är det namnet som syns på flikarna överst som är det som står i TITLE. Det gäller att lägga den här taggen rätt och den ska vara mellan HEAD taggarna för att det ska fungera. Det är också det här namnet som kommer upp när man söker i Google och att skapa rätt TITLE på sin sida är vikgit.

<META>

Här samlar man information som är viktig för sökmotoroptimeringen. Det kan vara keywords för att tala om vad sidan handlar om och här lägger man även in någon mening som kommer upp när man söker på google och ska beskriva sidan.

<STYLE>

Style används om man vill skriva CSS kod på sin sida och även den ska läggas in mellan HEAD taggarna. Det som är viktigt att tänka på är att CSS bara fungerar på de sidor man har lagt in det på och vill man ha det på flera sidor behöver man skriva flera dokument.

<LINK> & <BODY>

LINK taggen är precis som det låter till för att skapa länkar. Det går även att lägga in funktioner om den nya sidan ska öppnas i en ny flik eller på samma sida. Det är i BODY taggen man lägger allt som man vill att besökare ska kunna se när denna besöker ens sida.