CSS och java i hemsidors utveckling

Som företag är det otroligt viktigt att synas och en viktigt regel man alltid bör ha som företag är att synas för syns man så finns man, det gäller såklart både små och stora företag. Det gäller bara att veta hur man kan kunna synas på bästa sätt.

För att nå ut måste man lära sig hur man på bästa sätt marknadsför sitt företag men det finns en del saker att tänka på innan det är dags för att marknadsföring. Det första man bör tänka på är att starta upp en hemsida för sitt företag för innan företaget har en egen hemsida blir det svårt att nå ut. På hemsidan brukar man sedan beskriva vad det är för företag och vad företaget har att erbjuda. För att kunna ha en hemsida så måste man såklart först bygga upp hemsidan innan den går att använda sig av den. I utvecklingen av en hemsida så brukar man använda sig av CSS och JavaScript. Bra att ha koll på innan man bygger upp hemsidan kan vara vad faktiskt CSS och JavaScript är och varför man bör använda sig av CSS och JavaScript när det kommer till att utveckla företagets hemsida.

Vad är CSS och JavaScript?

Cascading Style Sheets eller CSS (eller stilmall på svenska) som det ofta kallas började användas 1994 för att det skulle vara smidare att läsa html-dokument.
Det har förstås hänt mycket sedan 1994 och internet har utvecklats enormt mycket sedan dess. Idag kan CSS enkelt beskrivas som en teknik att anpassa ett dokument samtidigt som man tar hänsyn till typ av dator, skärmupplösning, färgdjup och typsnitt. Uppgiften som CSS har är alltså att formge dokument både när det kommer till färg, teckensnitt och även själva justeringen av en text. När man tänker på hemsidans utveckling så tänker man kanske främst på Html men sanningen är den att ett Html-dokument inte är färdigt utformat utan en stilmall (css). Idag är CSS såklart en enormt viktig del i hemsidans utveckling.

Vad är CSS och JavaScript?

Vad är CSS och JavaScript?

JavaScript (JS) är ett scriptspråk som har används sedan 1995 och bör inte förväxlas med java som är ett programspråk som behövs på vissa hemsidor för att de ska fungera fullt ut. Ett scriptspråk är ett slags programmeringsspråk och används därför naturligtvis för att programmera i. Fördelen med scriptspråk är att det är enkelt att programmera i samtidigt som scriptspråket gör ett bra jobb. JavaScript behövs för att för att ge hemsidan funktioner och gör helt enkelt så att hemsidan fungerar som den ska. JavaScript behövs för att kunna utveckla en hemsida på bästa möjliga sätt och ge hemsidan funktioner som inte skulle finnas utan just Java Scriptet.

Sammanfattningsvis så är både CSS och JavaScript två viktiga program när det kommer till att utveckla hemsidan. CSS handlar om att ge hemsidan ett utseende medans JavaScript handlar om hur hemsidan beter sig. Det är CSS och JavaScript tillsammans med html som är grunden för hur en hemsida fungerar och ser ut. Alla delar behövs för att en hemsida ska kunna fungera som den ska.

Comments are closed.